Støj i skolen er problematisk

22 mar, 2024
Støj i skolen er problematisk

Nogle gange holder jeg mig for ørerne, og det kan være svært at lave sine opgaver færdige, når der er så meget støj

”Jeg bliver hverken mobbet eller drillet, slået eller gjort grin af. Men min klasse larmer for meget. Jeg får hovedpine dagligt, og jeg pjækker en del. Min klasse begynder at få et dårligt ry, fordi at der er nogle specielle i vores klasse der altid kommenterer eller larmer. Lærerne og vikarerne råber altid.”1

Støj i skolen er et stort problem, med store konsekvenser

Mange børn og unge oplever et støjende klassemiljø, og nogle børn opholder sig i så meget støj, at de ikke kan høre hvad der bliver sagt. Der er over de seneste par år blevet gjort mange tiltag for at gøre akustikken bedre, og nye teknologier indenfor lyddæmpene materialer kan også hjælpe. Men det kræver at skolerne installerer disse materialer i klasserne.

Kan ikke følge med i skolen og får hovedpine

I følge en undersøgelse af DR er der på nogle skoler op imod 30 ud af 100 indskolingsbørn, som ofte ikke kan høre hvad læreren siger. Landsgennemsnittet er 10 ud af 100 børn.
Et barn som er særligt ramt er dengang 8-årige Emilia fra Slagelse
– Jeg får det faktisk lidt dårligt nogle gange og kan også få hovedpine, fortæller hun.

Det kan også være svært at følge med i undervisningen, fortæller hendes klassekammerat 8-årige Johan:
– Nogle gange holder jeg mig for ørerne, og det kan være svært at lave sine opgaver færdige, når der er så meget støj, siger han.

Børn påvirkes mere af støj end voksne

Når børn udsættes for støj, kan det have store konsekvenser for deres indlæring, fortæller Torkil Østerbye, der er ekspert i børns sprogtilegnelse, og tilknyttet forskningscentret VIA Læring & Undervisning.

– Konsekvenserne kan være forsinket læse- og skrive tilegnelse og mindre fagligt udbytte. Og så kan der også ske en udtrættelse, så man bliver mere og mere træt, og til sidst ikke kan klare mere.

Og børn bliver mere trætte end voksne, når det støjer.

– Vi voksne kan sortere lyden. Sidder vi til en fest, kan vi holde fast i en stemme. Børn hører alt samtidigt, og de kan først høre tale i støj i de tidlige teenageår, forklarer han.

Det oplever matematiklærer Susan Frederiksen, når støjen nogle gange tager overhånd.

– Det gør, at der ikke er så meget læring. Børnene trækker sig, og det bliver svært for dem at koncentrere sig. Og så ryger de ofte selv med på den støjende adfærd. Også dem, der er fokuseret på at skulle lære noget2.

Det er ikke kun eleverne som mærker støjen

Arbejde, der kræver stor opmærksomhed og koncentration, er vanskeligt at udføre ved høje lydniveauer. I undervisningssituationen har støj naturligvis også stor indflydelse på elevernes læring.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) udarbejder undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark’, hvor resultaterne vurderes på baggrund af jobgrupper, brancher, regioner, sektorer, køn og alder og køn. I denne undersøgelse kan man bl.a. se, hvilke grupper som føler sig mest generet af støj på deres arbejdsplads. Skolelærere (og pædagoger) har ligget i toppen af listerne siden 2012, da undersøgelsen blev sat i værk3. I 2016 følte 65,37% af skolelærere at de blev forstyrret af støj mere end 1/4 af deres arbejdstid. Skolelærere ligger nr. 4 på denne liste over hvem der føler sig mest generet af støj (og pædagoger nr. 2).

NFA beskriver forstyrrende støj som følger: Som tommelfingerregel gælder, at jo højere lyden omkring os er, jo mere har lyden karakter af at være støj, som forstyrrer. Men lyd behøver ikke være særlig høj for at forstyrre. Forstyrrende støj er lyd, der generer, fordi den forstyrrer vores samtale med fx en kollega (kommunikationsforstyrrende støj) eller vores koncentrationsevne, når vi fx arbejder på computer eller læser (koncentrationsforstyrrende støj). Forskning tyder på, at især tale forstyrrer både kommunikation og koncentrationsevne. Hertil kommer, at mange lærere også udvikler den potentielt invaliderende lidelse tinnitus.

Tinnitus er et symptom, der i mange tilfælde, men ikke altid følger med en høreskade. Det består af ringen eller susen for ørerne. Tinnitus, der kan variere meget i tone og styrke, beskrives af nogle som svarende til, at man sætter mundingen af en støvsugerslange op til øret, mens andre oplever en kraftig tone. Tinnitus kan forekomme i en periode eller være kronisk, så personen skal leve med den dag og nat resten af livet.

Erfaringerne viser, at lidelser, der er opstået efter lang tids udsættelse for støj inden for lærerområdet ikke anerkendes som arbejdsskade. Kun i de tilfælde, hvor der er tale om støjtraumer, fx som følge af at der kastes et kanonslag bag læreren, anerkendes det som en arbejdsskade4.

Læs mere om hvordan støj i klasselokalet kan påvirke lærerne her.

Der kan skabes ro på mange forskellige måder

Der er heldivis mange ting man kan gøre for at gøre klasseværelset mere behageligt for både lærere og elever.
Man kan dele indsatserne ind i følgende grupper:

 • initiativer som dæmper den støj som er i rummet
 • initiativer som dæmper hvor meget støj der bliver tilført rummet

Initiativer som skal dæmpe den eksisterende lyd indbefatter hensigtsmæssige materialer i klasselokalerne, møbler som kan absorbere støj, kraftige gardiner og evt. ændret bordopstilling mm. En komplet liste med mulige tiltag kan læses her.

Initiativer som er designet til at dæmpe selve lydniveauet i klassen kan f.eks. være et Soundfield system. Ved hjælp af et Soundfield system bliver lærerens stemme fordelt mere effektivt ud i klassen. Dette giver den fordel at læreren ikke behøver hæve stemmen, og skånes derved. En anden effektiv måde at at dæmpe støj, er ved at alle kan høre lige godt.

Hvis en elev kræver endnu bedre Signal-Støj-Forhold(SNR), så kan en Roger Focus II modtager være gavnlig, da man her kan få lærerens stemme direkte ind i øret. Hvis man lider af koncentrationsbesvær, APD, Autisme eller lign. har erfaringer vist at forbedringer i SNR, giver gavnlige effekter på både indlæring og trivsel.

Læs mere om evidensen bag Soundfield her: Evidens

Afprøv Soundfield

Tilmeld dig formularen nedenfor, og du kan prøve et Soundfield system, kvit og frit i 30 dage. På den måde kan du opleve den store forskel der er for både elever og lærere, i et lokale med forbedret SNR. Systemet bliver sendt direkte til skolen, og kan være opsat på under 5 minutter (vi har taget tid).

  Jeg ønsker at blive kontaktet omkring afprøvning af et Soundfield system *
  Med indsendelse af denne formular accepterer jeg at Sonova Denmark A/S opbevarer og anvender indsendte data til fremsendelse af nyhedsmail. Vi videresælger aldrig personlige oplysninger, som du opgiver til os. Når du udfylder denne formular, accepterer du samtidig vores Politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

  Referencer

  1. https://bornsvilkar.dk/wp-content/uploads/2020/10/Skolefravaars_Rapport_2020_web_print.pdf
  2. https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/ssh-stor-forskel-paa-hvor-meget-skadelig-stoej-boern-oplever-i-skolen
  3. https://arbejdsmiljoidanmark.nfa.dk
  4. https://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/4hrd3s0x/stoej-i-skolen_2018_web.pdf